top of page
“Ilgtspējas risku pārvaldība un iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā” (1600 x 520 pikseļi)

MĀCĪBU KURSS: “Ilgtspējas risku pārvaldība un iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā”

Vislielākais risks ir neriskēt... Šajā ātri mainīgajā pasaulē vienīgā stratēģija, ar kuru jūs garantējat neveiksmi, ir neuzņemties risku.

Mark Zuckerberg (Facebook)

KURSA ILGUMS: 9 akadēmiskās stundas

CENA: par visu kursu (viena diena): 395 eiro + PVN

PASNIEDZ: Olga Veilande, MSS, MBA sertificēta vadošā auditore

ISO 9000 jomā

Tiešsaiste: 05.08.2024
Klātiene:
06.08.2024

KurssIlgtspējas risku pārvaldība un iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā“ ir izstrādāts ar mērķi veidot un attīstīt praktiskās risku pārvaldības iemaņas, kritiskās domāšanas un riskos balstītas lēmumu pieņemšanas kompetences. Mācību kurss sniedz ieskatu par to, kā dažādi risku pārvaldības paņēmieni darbojas praksē, kādi ir izaicinājumi un kā tos efektīvi risināt.

Mācību kursa laikā tiks apskatīti arī ILGTSPĒJAS risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas procesi, kvalitātes un efektivitātes pārvaldības praktiskie aspekti un to pielietošana praksē. Mācību kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar starptautiskā standarta ISO 31000:2018 “Risku pārvaldības vadlīnijas” prasībām un kā tās ieviest praksē.

KURSA MĒRĶAUDITORIJA

Mācību kurss paredzēts jebkuram uz ilgtspējīgu attīstību orientētajam uzņēmumam un to darbiniekiem (piemēram, uzņēmumu un vidējā līmeņa vadītājiem, kvalitātes vadītājiem, risku pārvaldītājiem, projektu vadītājiem, juridiskā atbalsta darbiniekiem, auditoriem) ar un bez priekšzināšanām.

PROGRAMMA

SATURS

1. Risku vadības jēdzieni un veidi;

2. Ieskats ISO 31000:2018 risku pārvaldības vadlīnijās un ISO 31010:2019 (“Risku pārvaldība – risku pārvaldības tehnikas”) standarta prasībās un to piemērošana praksē;

3. Risku pārvaldības ietvars un tajā iesaistītas lomas;

4. Risku identificēšanas un analīzes metodes, riska līmeņošana un tam piemērojamās skalas, cēloņu un seku analīze;

5. Iekšējā kontrole, uzraudzības veidi un pārvērtēšana;

6. Rīcības plāns risku vadības funkcijas sekmīgai darbībai;

7. Risku novērtēšana un pārvaldības stratēģija, risku apetīte, sasaiste ar stratēģisko un operacionālo plānošanu;

8. Ilgtspējas riski un kā tos pārvaldīt;

9. Risku vadības kultūra un tās attīstības veicināšana;

10. Risku vadības process pa soļiem – praktiski piemēri un uzdevumi.

PLĀNOJUMS

10:00 – 12:00 - seminārs un piemēri

12:00 – 13:00 - pusdienu pārtraukums ar vieglām uzkodām no Meta Advisory

13:00 – 15:00 - seminārs un piemēri

15:00 – 17:00 - praktiskais uzdevums (risku mazinošo pasākumu izvēle, situācijas analīze)

17:00 – 18:00 Sertifikātu izsniegšana, uzkodas.

PĒC MĀCĪBĀM TU SPĒSI:

- Identificēt, raksturot un novērtēt identificēto (tostarp ilgtspējas) risku ietekmi uz uzņēmuma darbību;

- Noteikt identificēto risku prioritāti un pamatot piemērotākā risku mazināšanas iekšējās kontroles veida izvēli;

- Aprakstīt, prezentēt un izaicināt izveidotus riska novērtējumus;

- Raksturot risku pārvaldības tvēruma pamatelementus un sasaistīt tos ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem;

- Praksē īstenot riskos balstītu lēmumu pieņemšanu un problēmu risināšanu.

Pēc kursa dalībnieki saņems prezentāciju. Kursa beigās tiks izsniegts sertifikāts.

Meet the Team

Apgūsti jaunas prasmes vasarā

bottom of page