top of page

Emisiju samazināšana būs nepieciešamība ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai

Updated: Jul 19, 2023


EMISIJU SAMAZINĀŠANA UZŅĒMUMA ILGTSPĒJAS PLĀNĀ

Eiropas Savienības komisija ir publicējusi datus par to, kādā apjomā konkrētai dalībvalstij ir jāsamazina emisijas tuvāko gadu laikā. Būtiskākā informācija ir, ka emisiju samazināšanas mērķi ir definēti katram gadam - 2023., 2024., 2025. Jau apmēram gadu mēs zinām, cik lielu emisiju samazinājumu Latvijai ir jāsasniedz 2030.gadā - tas ir 17% mazāk nekā 2005. gadā - ļoti ambiciozs mērķis. Tagad šis mērķis ir sadalīts pa gadiem. Eiropas Savienības komisija paredz katru gadu saņemt atskaiti visām dalībvalstīm par sasniegto progresu. Gadījumā, ja Latvija vai cita dalībvalsts neizpilda savu gada mērķi, tad valdībai ir jāiesniedz plāns ar papildus rīcību mērķu pilnai sasniegšanai. Ja valsts tomēr nespēj sasniegt mērķi, būs jāpērk emisiju kvotas. Savukārt, tās valstis, kuras būs mērķtiecīgāk un metodiskāk samazinājušas CO2 emisijas, varēs tās pārdot tām valstīm, kuras nav pūlējušās ieviest iedarbīgus emisiju samazināšanas mehānismus. Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā, regulāri atskan aprēķini par to, cik miljonus, iespējams, būs jātērē emisiju kvotu pirkšanai.


Minētie emisiju samazināšanas mērķi attiecas uz vairākiem biznesa sektoriem - transportu, atkritumu saimniecību, rūpniecību, daļu no enerģētikas, ēkām, daļu no lauksaimniecības.


Līdz ar to, gan sektoram, gan katram individuālam uzņēmumam noteikti ir iesakāms izstrādāt emisiju samazināšanas plānu kā galveno elementu uzņēmuma ilgtspējas plānā.

bottom of page