top of page
Jauna versija_ilgtspējas akadēmija.png

 

ILGTSPĒJĪGA BIZNESA AKADĒMIJA

PAVASARA KURSS 2024 

 

Ilgtspējīga biznesa akadēmija sniegs jums praktiski pielietojamas zināšanas un prasmes ilgtspējas principu ieviešanai uzņēmējdarbībā. Apmācību kursu organizējam nelielās grupās interaktīvu nodarbību veidā, paredzot laiku labākās prakses un kursa dalībnieku pieredzes apspriešanai, kas ļaus jums orientēties sarežģītajā ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pasaulē.

Apmācībās Jūs apskatīsiet svarīgākos ilgtspējas tēmas jēdzienus, sākot ar vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) faktoriem, beidzot ar jūsu piegādātāju izvērtēšanas kritērijiem. Apmācību laikā jūs praktizēsiet pielāgot universālos ilgtspējības principus tieši jūsu uzņēmuma unikālajām vajadzībām un mērķiem. Visos semināros dalībniekiem būs praktiski uzdevumi.

Dalības maksa: 450 eur + pvn* 

Atsevišķa semināra apmeklējums: 120 eur + pvn 

*Kursa noslēgumā tiks piešķirts sertifikāts par apmācību pabeigšanu 

3.png

 

Kā man orientēties ilgtspējas jēdzienos un likumdošanā?

22. februāris, plkst. 15.00 - 17.00

1. apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa - 120 eur + pvn 


Šajā seminārā dalībnieki iepazīsies ar ilgtspējas jēdzieniem un uzņēmumiem būtiskajām normatīvajām prasībām. Galvenie temati ietver siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu metodiku, Korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīvu, Eiropas Savienības taksonomiju, u.c. tematus.   

Kā izvēlēties manam uzņēmumam atbilstošo ilgtspējas ziņošanas standartu?

7. marts, plkst. 15.00 - 17.00

2. apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa - 120 eur + pvn

Šajā seminārā tiks sniegts pārskats par ilgtspējas ziņošanas standartiem un ieteikumi par to, kā izvēlēties Jūsu uzņēmuma vajadzībām vispiemērotāko standartu. Dalībnieki gūs ieskatu ilgtspējas (ESG) ziņošanas jomas izmaiņās. Izprotot galvenos faktorus, jūs mēģināsiet identificēt un pielietot standartus, kas atbilst jūsu uzņēmuma mērķiem un vērtībām.

4.png
5.png

Kā manā uzņēmumā identificēt ilgtspējas riskus un kā tos novērtēt?

21.marts, plkst. 15.00 - 17.00

3. apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa - 120 eur + pvn 

Šajā seminārā dalībnieki iegūs praktiskas prasmes, kā identificēt un novērtēt ilgtspējas riskus savā uzņēmumā. Semināra dalībnieki apgūs, kā definēt un iesaistīt ieinteresētās puses, noteikt ilgtspējīgas attīstības mērķus un veikt risinājumu meklējumus, kas atbilst "Sustainable Development Goals (SDGs)" principiem. Piedaloties seminārā, dalībnieki iepazīsies ar risinājumiem, kā izstrādāt un izmantot risku karti, un būtiskuma analīzi uzņēmuma ilgtspējas aspektu novērtēšanai.

Kā man sagatavot ilgtspējas stratēģiju/

plānus/ziņojumu?  

4.aprīlis, plkst. 15.00 - 17.00

4.apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa: 120 eur + pvn

Šī semināra mērķis ir sniegt jums praktiskas zināšanas par soļiem, kas veicami, lai jūsu uzņēmums varētu izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, kā arī veikt atbilstošu ziņošanu par uzņēmuma ilgtspējas sniegumu. Seminārs palīdzēs izprast, kā ilgtspējas apsvērumus integrēt dažādos uzņēmējdarbības procesos un darbībās.

 

 

 

6.png
7.png

Kā ilgtspējas stratēģija maina mana uzņēmuma biznesa modeli? 

18.aprīlis, plkst. 15.00 - 18.00

5.apmācību seminārs (3h)

Dalības maksa: 120 eur + pvn

Šajā seminārā iegūsiet zināšanas par to, kā ilgtspējas stratēģija pārveido jūsu uzņēmuma biznesa modeli. Ilgtspējas stratēģija sniedz daudz priekšrocību, sākot ar izmaksu ietaupījumiem, iespēju strādāt globālo piegādātāju ķēdēs un beidzot ar reputācijas un zīmola vērtības uzlabošanu.

Semināra noslēgumā tiks pasniegti sertifikāti par pilna kursa pabeigšanu.

 

Kursi pieejami arī tiešsaistē

Ja dzīvo ārpus Rīgas, ja ir ierobežotas iespējas apmeklēt seminārus klātienē, vai ērtāk ir pieslēgties semināriem no datora, tad ir iespējams pieteikties arī attālinātajām apmācībām, nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu. Par attālināto apmācību kalendāru informēsim, ņemot vērā dalībnieku interesi. 

ILGTSPĒJĪGA BIZNESA AKADĒMIJAS LEKTORI

Ilgtspējīga biznesa akadēmija

Reģistrēšanās dalībai pilnā apmācību kursā līdz 21.februārim. Pilna klursa dalības maksa ir 450 eur + pvn. Rēķins tiks nosūtīts individuāli un apmaksa jāveic līdz kursa uzsākšanai.   

bottom of page