top of page
Jauna versija_ilgtspējas akadēmija.png

 

ILGTSPĒJĪGA BIZNESA AKADĒMIJA

15. maijs - 12. jūnijs

 

Ilgtspējīga biznesa akadēmija sniegs jums praktiski pielietojamas zināšanas un prasmes ilgtspējas principu ieviešanai uzņēmējdarbībā. Apmācību kursu organizējam nelielās grupās interaktīvu nodarbību veidā, paredzot laiku labākās prakses un kursa dalībnieku pieredzes apspriešanai, kas ļaus jums orientēties sarežģītajā ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pasaulē.

Apmācībās Jūs apskatīsiet svarīgākos ilgtspējas tēmas jēdzienus, sākot ar vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) faktoriem, beidzot ar jūsu piegādātāju izvērtēšanas kritērijiem. Apmācību laikā jūs praktizēsiet pielāgot universālos ilgtspējības principus tieši jūsu uzņēmuma unikālajām vajadzībām un mērķiem. Visos semināros dalībniekiem būs praktiski uzdevumi.

Dalības maksa: 450 eur + pvn* 

Atsevišķa semināra apmeklējums: 120 eur + pvn 

*Kursa noslēgumā tiks piešķirts sertifikāts par apmācību pabeigšanu - sertifikātu piešķirsim pilna kursa studentiem.

3.png

Ievads: Kas ir ilgtspēja? Kā man orientēties ilgtspējas jēdzienos un likumdošanā?

15.maijs, plkst. 15.00 - 17.00

1. apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa - 120 eur + pvn 


Šajā seminārā dalībnieki iepazīsies ar ilgtspējas jēdzieniem un uzņēmumiem būtiskajām normatīvajām prasībām. Galvenie temati ietver siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu metodiku, Korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīvu, Eiropas Savienības taksonomiju, u.c. tematus.   

Kā izvēlēties manam uzņēmumam atbilstošo ilgtspējas ziņošanas standartu?

24. maijs, plkst. 15.00 - 17.00

2. apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa - 120 eur + pvn

Šajā seminārā tiks sniegts pārskats par ilgtspējas ziņošanas standartiem un ieteikumi par to, kā izvēlēties Jūsu uzņēmuma vajadzībām vispiemērotāko standartu. Dalībnieki gūs ieskatu ilgtspējas (ESG) ziņošanas jomas izmaiņās. Izprotot galvenos faktorus, jūs mēģināsiet identificēt un pielietot standartus, kas atbilst jūsu uzņēmuma mērķiem un vērtībām.

4.png
5.png

Kā manā uzņēmumā identificēt ilgtspējas riskus un kā tos novērtēt?

29.maijs, plkst. 15.00 - 17.00

3. apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa - 120 eur + pvn 

Šajā seminārā dalībnieki iegūs praktiskas prasmes, kā identificēt un novērtēt ilgtspējas riskus savā uzņēmumā. Semināra dalībnieki apgūs, kā definēt un iesaistīt ieinteresētās puses, noteikt ilgtspējīgas attīstības mērķus un veikt risinājumu meklējumus, kas atbilst "Sustainable Development Goals (SDGs)" principiem. Piedaloties seminārā, dalībnieki iepazīsies ar risinājumiem, kā izstrādāt un izmantot risku karti, un būtiskuma analīzi uzņēmuma ilgtspējas aspektu novērtēšanai.

Kā man sagatavot ilgtspējas stratēģiju/

plānus /ziņojumu?  

5. jūnijs, plkst. 15.00 - 17.00

4. apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa: 120 eur + pvn

Šī semināra mērķis ir sniegt jums praktiskas zināšanas par soļiem, kas veicami, lai jūsu uzņēmums varētu izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, kā arī veikt atbilstošu ziņošanu par uzņēmuma ilgtspējas sniegumu. Seminārs palīdzēs izprast, kā ilgtspējas apsvērumus integrēt dažādos uzņēmējdarbības procesos un darbībās.

 

 

 

6.png
7.png

Kā ilgtspējas stratēģija maina mana uzņēmuma biznesa modeli? 

12. jūnijs, plkst. 15.00 - 17.00

5.apmācību seminārs (2h)

Dalības maksa: 120 eur + pvn

Šajā seminārā iegūsiet zināšanas par to, kā ilgtspējas stratēģija pārveido jūsu uzņēmuma biznesa modeli. Ilgtspējas stratēģija sniedz daudz priekšrocību, sākot ar izmaksu ietaupījumiem, iespēju strādāt globālo piegādātāju ķēdēs un beidzot ar reputācijas un zīmola vērtības uzlabošanu.

Semināra noslēgumā tiks pasniegti sertifikāti par pilna kursa pabeigšanu.

 

Kursi pieejami arī tiešsaistē

Ja dzīvo ārpus Rīgas, ja ir ierobežotas iespējas apmeklēt seminārus klātienē, vai ērtāk ir pieslēgties semināriem no datora, tad ir iespējams pieteikties arī attālinātajām apmācībām, nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu.

Zoom tiešsaistes lekcijas notiks (15,05, - 12.06.) trešdienās plkst. 10.00 - 12.00 

ILGTSPĒJĪGA BIZNESA AKADĒMIJAS LEKTORI

Līga Rubene
"TENACHEM SIA" Vides pārvaldības speciāliste

Lielisks ceļvedis par ilgtspējas principu izpratni, kas nav nemaz tik viegla, ņemot vērā tās plašo ietvaru. Gluži, kā kursa pieteikumā, tas patiešām bija interaktīvi, ar patiesi pieredzes bagātiem kursa vadītājiem, zinošiem kolēģiem no dažādām nozarēm, kam jau bija lielāka vai mazāka pieredze ilgtspējas jautājumos. Tā rezultātā no šī kursa esmu ieguvusi ne tikai strukturētas teorētiskās zināšanas, bet arī praktisku iespēju izvērtēt sava pārstāvētā uzņēmuma - stikla pakešu un celtniecības hermētiķu ražotāja SIA "TENACHEM" - pieredzi ilgtspējas stratēģijas ieviešanā.

Sabīna Alta
SIA “Laflora” Attīstības direktore
"A great testimonial can boost your brand’s image. Click to edit and add your own."

Lekcijas piedāvāja stabilu pamatu, noskaidrojot ilgtspējības pamatkoncepcijas, attiecīgos tiesiskos regulējumus, efektīvi ieskicējot ilgtspējas nozīmi mūsdienu uzņēmējdarbības vidē un juridiskās saistības, ar kurām saskaras uzņēmumi.

Izmantojot praktiskus piemērus, bija iespēja gūt dziļāku izpratni par to kā atpazīt, novērtēt un mazināt ilgtspējas riskus.

 

Pēc manām domām, akadēmijas vērtīgākais aspekts bija sniegtās norādes par stabilas ilgtspējas stratēģijas, plāna un ziņojuma izstrādi.

Ieva Jonsone
"Sit Right AB" Eksporta menedžere
“Have customers review you and share what they had to say. Click to edit and add their testimonial.”

No šī kursa ieguvu ne tikai vispārējās zināšanas par ilgtspējības jautājumiem, bet arī strukturētu pieeju gan no uzņēmuma viedokļa, gan sabiedrības, kā arī kopējo ainu kā pasaule un Eiropa aplūko šo problemātiku. Īpaši augsti novērtēju, ka ieguvu nepieciešamo bāzes informāciju, lai varētu būvēt strukturētāku ilgtspējas stratēģiju uzņēmumā, kā arī izveidot pasākumu kopienu, lai praktiski ieviestu šo uzņēmumā.

Marika Krūmiņa
SAKRET projektu asistente

Es ieguvu daudz jaunu zināšanu gan vispārīgi par ilgtspēju un zaļo kursu, gan arī kā integrēt ilgtspēju uzņēmumā un dot pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi. Liels paldies kursa vadītājiem, Olgai Veilandei un Armandam Gūtmanim, par viņu profesionalitāti un spēju sarežģītus jautājumus izstāstīt viegli saprotamā veidā!

Iveta Audzēviča
SIA TENAX, Biznesa procesu vadītāja
"A great testimonial can boost your brand’s image. Click to edit and add your own."

No šī kursa es ieguvu dziļāku izpratni par ilgtspējību, stratēģijas būtību, tās principiem, dziļāku izpratni par ilgtspējas standartiem, terminu skaidrojumiem, Praktiski piemēri deva vēl labāku sapratni. Vērtīgi bija mācību materiāli, kas palīdz labāk izprast. Noderīgas diskusijas ar citiem uzņēmuma pārstāvjiem, viņu pieredzi un redzējumu šajā jomā.

Kļūsti par ilgtspējīgas pārvaldības ekspertu!

Reģistrēšanās dalībai pilnā apmācību kursā līdz 12.maijam.  Pilna klursa dalības maksa ir 450 eur + pvn. Rēķins tiks nosūtīts individuāli un apmaksa jāveic līdz kursa uzsākšanai.   

bottom of page