top of page

Eiropas Zaļais kurss: Jauni regulatīvie instrumenti emisiju samazināšanai transporta jomā

Eiropa straujiem soļiem virzās uz transporta nozares emisiju samazināšanu. Pēdējo mēnešu laikā ir panākts būtisks progress un apstiprināti gan dažādu direktīvu, gan regulu grozījumi, kas ieviesīs būtiskas strukturālas izmaiņas gan valstu autoparkos, gan transporta enerģijas sadalījumā. Izmaiņas gaidāmas gan vieglo, gan kravu transportlīdzekļu segmentos.Alternatīvo degvielu infrastruktūras regula (AFIR): jauns tiesību akts, lai panāktu vairāk uzlādes un uzpildes staciju visā Eiropā


Regula paredz konkrētus ieviešanas mērķrādītājus, kas jāsasniedz 2025. vai 2030. gadā, jo īpaši:

  • sākot no 2025. gada, jāuzstāda ātras uzlādes stacijas ar jaudu vismaz 150 kW vieglajiem automobiļiem un furgoniem katrus 60 km ES galvenajos transporta koridoros jeb tā dēvētajā Eiropas transporta tīklā (TEN-T);

  • sākot no 2025. gada, lielas noslodzes transportlīdzekļiem paredzētas uzlādes stacijas ar minimālo jaudu 350 kW jāuzstāda katrus 60 km TEN-T pamattīklā un katrus 100 km lielākajā, TEN-T visaptverošajā tīklā, līdz 2030. gadam panākot pilnīgu tīkla pārklājumu;

  • sākot no 2030. gada visos pilsētu mezglos un katrus 200 km TEN-T pamattīklā jāuzstāda gan vieglajiem, gan kravas automobiļiem paredzētas ūdeņraža uzpildes stacijas;

  • jūras ostām, kas uzņem minimālo skaitu lielu pasažieru kuģu vai konteinerkuģu, līdz 2030. gadam šādiem kuģiem jānodrošina krasta elektroapgāde;

  • lidostām jānodrošina elektroenerģija stacionētiem gaisa kuģiem: līdz 2025. gadam – pie visām izejām uz gaisa kuģi, un līdz 2030. gadam – visās attālinātās gaisa kuģu stāvvietās.

Lasīt vairāk: https://shorturl.at/arwE4Atjaunojamās enerģijas direktīva (REDIII): paaugstina atjaunojamās enerģijas mērķi transporta jomā.


Ar REDIII tiek paaugstināts atjaunojamās enerģijas mērķis transportā no 14% uz 29%. Līdzīgi kā iepriekšējā Atjaunojamās enerģijas direktīvas versijā, par atjaunojamās realizāciju atbildību jāuzņemas valsts noteiktiem degvielas piegādātajiem.

Jau no 2025.gada REDIII paredz konkrētu kombinētu apakšmērķi (1% apmēra) tā saucamajām modernajām biodegvielām un no atjaunojamiem energoresursiem iegūtai nebioloģiskas izcelsmes transporta degvielai (RFNBO) jeb ūdeņradim, e-degvielai. Līdz 2030.gadam to īpatsvaram būs jāsasniedz jau 5,5% no kuriem vismaz 1% būs jābūt tieši RFNBO. REDIII noteikts arī, ka biometānu, kas tiek ievadīts valsts gāzes pārvades un sadales infrastruktūrā var ieskaitīt šī apakšmērķa sasniegšanā.

Tāpat daļu no mērķa varēs sasniegt izmantojot no kultūraugiem iegūtu biodegvielu, kuras patēriņu var palielināt nedaudz virs 2020.gada patēriņa līmeņa. Turklāt atšķirībā no iepriekšējām direktīvas versijām, REDIII paredz kompensācijas mehānismu publisko, kā arī privāto elektroauto uzlādes tīklu operatoriem, nosakot, ka tie var saņemt apmaiņas kredītus par piegādāto atjaunojamo elektroenerģiju transportam.


Lasīt vairāk: https://shorturl.at/kluL5


Iniciatīva "FuelEU Maritime": jauna regula, lai dekarbonizētu jūrniecības nozari.


Jaunajā regulā ietverti šādi būtiskākie noteikumi:

  • kuģu operatoriem jāizmanto biodegviela, biometāns, RFNBO, lai nodrošinātu, ka jūrniecības nozarē izmantoto degvielu SEG emisiju intensitāte laika gaitā pakāpeniski samazinās par 2% 2025.gadā, par 14,5% 2030.gadā līdz pat 80% 2050. gadā;

  • īpašs stimulu režīms, kura mērķis ir atbalstīt to, ka tiek ieviestas tā dēvētās nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās degvielas (RFNBO) ar augstu dekarbonizācijas potenciālu;

  • pienākums pasažieru kuģiem un konteinerkuģiem, kad tie ir pietauvoti lielākajās ES ostās, no 2030.gada izmantot krasta elektropadevi visām elektroenerģijas vajadzībām, lai mazinātu gaisa piesārņojumu ostās, kuras bieži vien atrodas blīvi apdzīvotu vietu tuvumā;

  • ieņēmumi, kas gūti regulas īstenošanas rezultātā ("FuelEU" soda naudas) būtu jāizmanto projektiem, ar ko atbalsta jūrniecības nozares dekarbonizāciju.

Lasīt vairāk: https://shorturl.at/ghvxBIniciatīva "ReFuelEU Aviation": jauna regula, lai dekarbonizētu aviācijas nozari

ReFuelEU Aviation regulējums paredz, ka lidmašīnās izmantotā petroleja turpmāk jāsajauc ar ilgtspējīgu aviācijas degvielu (SAF), kas samazina CO2 emisijas. Aviācijas degvielas piegādātāju pienākumos turpmāk būs nodrošināt, ka visa degviela, kas ir pieejama gaisa kuģu ekspluatantiem ES lidostās, satur minimālu SAF daļu no 2025. gada un no 2030. gada minimālu sintētiskās degvielas daļu, abām daļām pakāpeniski palielinoties līdz 2050. gadam. Saskaņā ar galīgo vienošanos SAF procentuālais daudzums, kas jāsajauc ar petroleju, sāksies no 2% līdz 2025. gadam, pārejot uz 6% līdz 2030. gadam, 20% līdz 2035. gadam, 34% līdz 2040. gadam un sasniedzot 70% līdz 2050. gadam. ReFuelEU attiecas tikai uz komerciāliem gaisa transporta lidojumiem. Atbilstība ir obligāta lidostām, kurās pasažieru pārvadājumi pārsniedz 800 000 pasažieru vai kravu pārvadājumi pārsniedz 100 tūkst. tonnu iepriekšējā pārskata periodā.


Lasīt vairāk: https://shorturl.at/hEPY9


Comments


bottom of page