top of page

ZAĻĀ KURSA MĒRĶI UN EIROPAS FONDI UKRAINAS KRĪZES KONTEKSTĀ

Updated: Feb 9, 2023

Paralēli tam, ka mēs nosodām noziedzīgo iebrukumu un karu Ukrainā, jāuzdod jautājums: “Kā šī krīze maina zaļā kursa mērķus un Eiropas fondu investīciju prioritātes?”

Latvijas valdība šobrīd analizē nepieciešamās izmaiņas Eiropas fondu programmās. Lai arī lielās kontūras nemainīsies, tomēr būs jauni akcenti.


Attiecībā uz zaļā kursa mērķiem gan Latvijā, gan Eiropas savienībā kopumā notiek diskusija vai šos mērķus pastiprināt vai pavisam atcelt. Tomēr ģeopolitiskā situācija liek drīzāk lielāko daļu no Eiropas zaļā kursa mērķiem sasniegt ātrāk un enerģiskāk. Visvienkāršāk to saprast, vērtējot nepieciešamo atteikšanos no fosilajiem enerģijas resursiem. Tāpēc tuvākajā laikā pieaugs spiediens uz Eiropas zaļā kursa mērķu izpildi. Tikai daži īpaši mērķi varētu tikt atlikti uz mazliet tālāku nākotni, piemēram, lauksaimniecības sektorā


Ilgtspējas principu integrēšana uzņēmumu biznesa modelī ir prioritāra prasība visās Eiropas savienības valstīs, un arī Latvijas uzņēmumi tai sāk pievērsties.


Uzņēmuma ilgtspēja tiks vērtēta, un ilgtspējīgāki uzņēmumi ticamāk iegūs Eiropas fondu investīcijas. Tāpēc ilgtspējas principu ieviešanai ir jāpievēršas jau tūlīt.Comments


bottom of page