top of page

ENERGONEATKARĪBA, ENERGODROŠĪBA UN VIETĒJIE ATJAUNOJAMIE RESURSI

Updated: Feb 9, 2023

Jaunajai Saeimai un valdībai neatliekami jāpievēršas enerģētikas jautājumu kompleksa tālākai risināšanai.


Var piekrist tam, ka bažu un baiļu apjoms sabiedrībā pieaug, neskaidrība ir “globāla”, tomēr ir arī redzami svarīgi ietvari un kontūras. Jaunākajās portāla “Delfi” versijās Armands Gūtmanis, biedrības “Latvijas klimata neitralitātes klasteris” valdes priekšsēdētājs, un Jānis Irbe, Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija, sniedz skatījumu uz atjaunojamo resursu lomu, jaunajiem Eiropas Savienības mērķiem emisijas samazināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai un Latvijas iespējām.

Picture generated by AI


Hidroelektrostacijas, valsts atbalsts vēja un saules enerģijas ieguvei, Latvijas biodegvielas ražotāju jaudas, kas spēj nodoršināt 10% no Latvijas dīzeļdegvielas patēriņa – šie ir labi priekšnoteikumi, lai palielinātu Latvijas enerģētisko neatkarību no importētajiem energoresursiem, vairāk ražojot enerģiju no vietējiem resursiem, tādiem kā ūdens, saule, vējš, koksne, biogāze un biodegviela.


Rakstu lasiet: https://saite.lv/gVe


Sazinieties ar mums konsultācijai par ilgtspējas jautājumiem vai valdības attiecībām

Comentarios


bottom of page