top of page

VESELĪBAS APRŪPES SEKTORS – REGULĒJUMU MAIŅA

Pēdējo divu gadu laikā Covid pandēmija ir bijusi lielākā redzamā prioritāte. Tomēr citas veselības aprūpes problēmas Latvijā nav zudušas un drošvien kļuvušas pat aktuālākas. Pateicoties likumdevēju lēmumam, ievērojami līdzekļi nākošajiem gadiem tiek piešķirti onkoloģijas pacientu ārstēšanai. Tomēr arī onkoloģijas jomā vēl ir nepieciešamas ievērojamas papildus investīcijas, lai pacientu ārstēšana būtu salīdzināmā kvalitātē ar kaimiņvalstīm, Lietuvu un Igauniju.


Diemžēl Latvijā saglabājas ārkārtīgi augsts priekšlaicīgās mirstības statistikas rādītājs, un ievērojami zemāka dzīvildze salīdzinot ar kaimiņvalstīm.


Lai šo būtisko dzīves kvalitātes rādītāju uzlabotu, ir nepieciešama sistēmiska rīcība.


Lielākie priekšlaicīgās mirstības cēloņi ir kardio – vaskulārās slimības, kuras netiek savlaicīgi ārstētas kā arī onkoloģijas un diabēta slimības. Rudenī valdība turpina apspriest sabiedrības veselības pamatnostādnes nākošajiem gadiem (2021.-2027.gadiem), kad ministru kabinets to pieņems būs galvenais veselības politikas ietvara dokuments. Mēs varēsim vērtēt, kurus mērķus veselības politikas veidotāji vēlas nākošo 7. gadu laikā sasniegt.


Darbojoties mūsu klientu interešu labā, mēģinām panākt to, lai politikas dokumentos būtu izvirzīti pacientu interesēm visatbilstošākie mērķi un lai tiem būtu veltīti pietiekami finanšu resursi.Comments


bottom of page