top of page

Panākta provizoriska vienošanās par atjaunojamo energoresursu direktīvas atjaunināšanu

Updated: Jun 20, 2023

30.martā tika panākta provizoriska vienošanās starp ES Padomi un ES Parlamentu par Atjaunojamo energoresursu direktīvas atjaunināšanu (#REDIII).


Daži svarīgākie sarunu rezultāti:


  • ES kopējais atjaunojamās enerģijas mērķis 2030. gadam ir palielināts no pašreizējiem 32% līdz 42,5%. Latvijai tas nozīmē, ka atjaunojamās enerģijas mērķis 2030.gadam varētu būt robežās no 58 līdz 62%.

  • Transporta jomā degvielas piegādātajiem līdz 2030. gadam būs jānodrošina atjaunojamo energoresursu īpatsvars 29% apmērā vai alternatīvi par 14,5% jāsamazina siltumnīcefekta gāzu intensitāte pārdotajās degvielās, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

  • Attiecībā uz ilgtspējības kritēriju piemērošanas robežu cietajai biomasai ir samazināts slieksnis no 20 MW līdz 7,5 MW. Tas nozīmē, ka nākotnē pieaugs to cieto biomasas kurināmo izmantojošo staciju skaits, kurām jāpierāda biomasas ilgtspējība.

  • Rūpniecībā ik gadu vajadzēs palielināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu par 1,6%.

  • Ēkās 2030. gadā vajadzēs izmantot vismaz 49% atjaunojamās enerģijas. Tas paredz pakāpenisku atjaunojamo energoresursu mērķu palielināšanu apkurē un dzesēšanā - līdz 2026. gadam valsts līmenī palielinot to par 0,8% gadā un no 2026. līdz 2030. gadam par 1,1%.

Eiropas Parlamentam un Padomei, kas pārstāv ES dalībvalstis, vēl oficiāli jāapstiprina panāktā vienošanās. Kad šis process būs pabeigts, direktīva tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, pēc tam tā stāsies spēkā.Comments


bottom of page