top of page

MEDIJU POLITIKA LATVIJĀ – KĀDU TO VĒLAMIES?

Pēdējo gadu laikā neatkarīgu un stipru mēdiju nozīme mūsu sabiedrībā ir vēl vairāk pieaugusi. Tāpēc savlaicīga ir diskusija par to kādu mediju politiku mēs vēlamies nākošajiem gadiem. Šo diskusiju konstruktīvā gultnē palīdz ieviest tas, ka par mediju sektoru atbildīgā kultūras ministrija ir spējusi paveikt daudz atdzīstamu uzdevumu.


Svarīgākais ir tas, ka finansējums mediju atbalsta fondam pieaudzis vairākkārtīgi.


Tagad līdz ar to var pievērsties mediju politikas pamatnostādņu apspriešanai, kas būs galvenais politikas dokuments nākošajiem gadiem mediju sektorā. Pieejamā finansējuma pakāpeniska palielināšana ir viens no centrālajiem uzdevumiem arī nākamajiem gadiem. Tikpat svarīgi ir atrast optimālu risinājumu Latvijas mediju attiecībām ar globālajām digitālajām platformām kā Facebook, Google u.c. Trešais uzdevums būs veicināt digitālo transformāciju Latvijas medijos. Šeit jāatzīmē, ka kultūras ministrija ir panākusi to, ka ievērojami finanšu līdzekļi šim mērķim tiks atvēlēti no Eiropas Savienības fondiem. Ceturtais uzdevums ir turpināt darbu pie žurnālistu un mediju atbildības, mediju ombuda institūciju pilnveidošanas. Latvijā vietējo mediju nozīme ir īpaši svarīga apzinoties, ka žurnālistu devums ir vitāls latviešu kā mazas valodas saglabāšanā un pilnveidošanā.


Nākošais ir lielā mērā jauns izaicinājums, proti, Latvijas medijiem – it īpaši ziņu dienestiem – jāiekļaujas vienotā sadarbībā ar citu Eiropas Savienības valstu ziņu dienestiem. Eiropas savienības institūcijas šobrīd sniedz palīdzību ziņu dienesta starptautiskas sadarbības izveidošanai.


Jūtot un saņemot valsts institūciju atbalstu Latvijas mediju sektors spētu saglabāt demokrātiskai sabiedrībai nepieciešamo mediju viedokļu dažādību.


Par šo problēmu loku 13.decembra seminārā diskutēja eksperti:


  • Nauris Puntulis, Kultūras ministrs Latvijas Republikas Kultūras ministrija,

  • Sarmīte Ēlerte, valsts prezidenta padomniece,

  • Konstantīns Kuzikovs, Delfi valdes priekšsēdētājs,

  • Guntars Līcis, Latvijas preses izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks,

  • Andris Ķēniņš, Latvijas raidorganizāciju asociācijas direktors,

  • Ieva Meļķe, TV3 grupas valdes locekle,

  • Gunta Līdaka, RSU doktorante, mediju eksperte.

Semināra moderators Armands Gutmanis, META Advisory Latvia direktors.Comments


bottom of page