top of page

Latvija var pārdot savu “zaļumu” Francijai

Updated: Jul 19, 2023


Latvija var pārdot savu “zaļumu” Francijai

Latvija var pārdot savu “zaļumu” Francijai!


Latvijas klimata neitralitātes klasteris aicina Latvijas amatpersonas iesaistīties dialogā par atjaunojamās enerģijas statistikas pārdošanu Francijai, lai iegūtu papildus līdzekļus ilgtspējīgu iniciatīvu īstenošanai Latvijā, tā kā Latvija bija viena no tām ES dalībvalstīm, kas 2020.gadā pārsniedza sev nosprausto mērķi.


Francija risina sarunas ar Eiropas Komisiju, lai izvairītos no sodiem par 2020. gada atjaunojamās enerģijas mērķa nesasniegšanu. Eiropas Revīzijas palāta ir atklājusi, ka Francija ir vienīgā ES valsts, kas joprojām pārkāpj Eiropas noteikumus. Saskaņā ar ES Atjaunojamās enerģijas direktīvu Francija apņēmās līdz 2020. gadam nodrošināt 23% no sava enerģijas patēriņa ar atjaunojamiem energoresursiem, taču dati liecina, ka tai izdevies sasniegt tikai 20,7%. Piecas citas dalībvalstis — Luksemburga, Slovēnija, Īrija, Nīderlande un Beļģija — atradās tādā pašā situācijā un izmantoja ES tiesību aktos paredzētās „elastības iespējas”, lai sasniegtu savus mērķus. Šīs “elastības” ietver iespēju pirkt “statistiskos megavatus” no citām ES valstīm, kuras ir pārsniegušas savus mērķus, vai kopīgu atjaunojamās enerģijas projektu īstenošanu. Novembrī Francijas enerģētikas ministre paziņoja, ka Francija risina sarunas ar Itāliju un Zviedriju, lai iegādātos "statistiskos megavatus" aptuveni 500 miljonu eiro vērtībā.


Pilns raksts: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/france-in-talks-with-eu-commission-to-avoid-renewable-energy-fine/?fbclid=IwAR36a0zY2Xefab-ZKOSy_5-EgDp5xzy3-zvR2ToftS80UVUJaNNNnBTz4KkComments


bottom of page