top of page

EIROPAS KOMISIJA PUBLICĒ JAUNU LIKUMPROJEKTU #NETZEROINDUSTRYACT

Updated: Apr 12, 2023

Marta vidū Eiropas Komisija publicēja jaunu likumprojektu #NetZeroIndustryAct, kura mērķis ir palielināt neto nulles emisiju jeb bezemisiju tehnoloģiju ražošanu Eiropas Savienībā. ES rīcība ir arī atbilde uz Inflācijas samazināšanas likumu, kas ir revolucionārs dokuments ASV, kas ietver pievilcīgus atbalsta pasākumus nozarei.


Jaunā iniciatīva attiecas uz tehnoloģijām, kas sniegs būtisku ieguldījumu dekarbonizācijā, tostarp saules enerģiju, sauszemes un atkrastes vēja enerģiju, akumulatoriem, siltumsūkņiem un ģeotermālo enerģiju, ūdeņradi, biogāzi/biometānu, ilgtspējīgām alternatīvo degvielu tehnoloģijām, oglekļa dioksīda uztveršanu, uzglabāšanu un konversiju (CCS), progresīvām tehnoloģijām, lai ražotu enerģiju no kodolprocesiem ar minimāliem atkritumiem, maziem moduļu reaktoriem un citām.


Ierosinātā iniciatīva tagad ir jāapspriež Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei pirms tās pieņemšanas un stāšanās spēkā.Comments


bottom of page