Ilgtspējīga uzņēmējdarbība

Neplūstiet pa straumi.
Kontrolējiet plūsmu.

Ilgtspēja nozīmē holistisku perspektīvu ilgtermiņā, ņemot vērā biznesa riskus, iespējas noturēt konkurētspēju un augt.

Mēs parasti domājam, ka uzņēmums sastāv no trim daļām: produkta, procesiem un cilvēkiem. Panākumu vērtēšana biežāk ir vērsta uz vēl vienu “P” – peļņu.
Bieži citētais Miltons Frīdmens ierosināja, ka uzņēmējdarbības vienīgā sociālā atbildība ir peļņas palielināšana.[1] 2021. gadā ir pagājuši laiki, kad bizness bija bizness.
Integrēta korporatīvās sociālās atbildības perspektīva ir dominējusi aizdevēju, apdrošinātāju, klientu gaidās un atspoguļota regulējumā. Uzņēmumi sāk novērtēt atbilstošos uzņēmējdarbības modeļa vides, sociālos un pārvaldības (ESG) riskus un definē būtiskākos riskus.
Ilgtspējība vairs nav negatīvs ārējais efekts, kam ir maza nozīme uzņēmuma peļņas gūšanai.[2]Integrēti ziņojumi, kas ietver strukturētu pārskatu par uzņēmuma ESG būtiskām darbībām un, nākot, grāmatvedības standartiem[3] un regulējumu kļūst par starptautisku normu daudzās valstīs. Latvijas uzņēmuma vadošie eksporta tirgi.
Tas, kas notika 2020. gadā, iespējams, ir spēcīga zīme, ka klimata pasākumi sāk “institucionalizēties”, tas ir, kļūst dziļi iekļauti pasaules darbībā.
Bloomberg Green, 05.01.2020

Kā tiek piemērota ilgtspējība?


Ilgtspējīgus risinājumus uzņēmējdarbībā virza strupa ekonomiskā izvēle. Jauni jautājumi par biznesa modeļa dzīvotspēju ilgtermiņā un arvien biežāk normatīvās prasības un atbilstību.
Biznesa un finanšu partneri meklē pārliecību, ka ieguldījums, riski, ko viņi ir parakstījuši, juridiskās saistības tiek pārvaldītas atbildīgi un sniegs rezultātus pat saskaroties ar jauniem riskiem. Piemēram, trauslas vērtību ķēdes, tehnoloģiski traucējumi, reputācijas un juridiskas bažas saistībā ar ESG[1].
Likumi un regulatori ierosina normas un politiku, lai mazinātu sistēmisku pārmaiņu (piemēram, klimata) ietekmi. Visievērojamākie finanšu regulatori lūdz finanšu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, bankām un apdrošināšanai, novērtēt savu portfeļu ESG riskus. Ar mērķi novirzīt finansējumu uz sistēmiskiem mērķiem, prom no atzītiem ilgtspējības riskiem (piemēram, taksonomija).

Ilgtspējas apsvēršana un ziņošana par to ir jauna regulatīvā prioritāte ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, bankām, apdrošināšanas sabiedrībām[1], kas atspoguļojas arī Latvijā.[2]


Eiropas Savienība[3], attīstības finansējums[4] un starptautiskās finanšu institūcijas[5] piešķir finansējumu atbildīgiem biznesa plāniem. Tāda, kas finansiāli veiksmīga, vienlaikus sniedzot ieguldījumu/nekaitējot sabiedriskajam labumam.
ESG aspektiem ir nozīme un tie tiek īstenoti arī tirgos ārpus bankām, kā to labi atspoguļo ikgadējais momentuzņēmums par 101 vērtīgāko uzņēmumu Latvijā, ko paziņojusi birža NASDAQ, pieprasot ikgadēju ESG ziņojumu[6], lai informētu investorus. Liela daļa uzņēmumu atspoguļo savus ESG rezultātus kā daļu no gada pārskatiem, izmantojot starptautiskos standartus vai pieņemot savus kritērijus.

Ilgtspējīga biznesa modeļa izstrāde
META atvieglos

 1. Pielāgotas, starptautiski nododamas struktūras izveide ilgtspējības ziņošanai
 2. Būtisku/pieejamu organizācijas, trešo pušu datu identificēšana
 3. Attiecīgo ziņošanas standartu noteikšana un atlase[3].
 4. Ziņojuma koncepcija un struktūra
 5. Attiecīgo un KPI izvēle
  5. Ieteikumi par mērķiem, mērījumiem un atbilstošiem kritērijiem (piemēram, reģions, nozare, uzņēmumi, politika, relatīvās emisijas).
 6. Ilgtspējas pārskata izstrāde
 7. Padomi par stratēģiskām biznesa izvēlēm, kas izriet no ziņojuma
  Rezultāts ir publiski pieejams pārskats par uzņēmuma plānu, kas raksturo un mēra uzņēmuma virzību uz ilgtspējību.
  Ekonomiskā konkurētspēja, tirgus ierobežojumi rada pārliecinošu biznesa pamatojumu pārmaiņām, kas nepieciešamas, lai mazinātu klimata un sociālekonomisko pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi un pielāgotos tām.
  Komunikācija
  Katram klientam ir savs ilgtspējības draudu un vajadzību portfelis. Pašu saistību un rezultātu paziņošana ir būtiska, lai nodrošinātu un pārliecinātu partnerus par klienta saistību uzticamību.
  META atvieglos
 8. Komunikācijas plāna izveide vērtību ķēdei, finanšu pakalpojumu sniedzējiem, nozaru un valsts iestādēm.
 9. Pasākumi
 10. Publikācijas

Atsauces

[1] Data-Driven EnviroLab & New Climate Institute (2020): https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/09/NewClimate_Accelerating_Net_Zero_Sept2020.pdf

[2] IFRS reporting standards: ﷟HYPERLINK “https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/03/trustees-announce-working-group/”https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/03/trustees-announce-working-group/

[3] Carrots and sticks. Sustainability reporting policyGlobal trends in disclosure as the ESG agenda goes mainstream (2020)https://www.carrotsandsticks.net/media/zirbzabv/carrots-and-sticks-2020-interactive.pdf


[1] EFRAG/ EC 2021: https://www.efrag.org/Lab2

 [2]  https://www.fktk.lv/jaunumi/svarigi/ilgtspejigas-finanses-fktk-prioritate-2021-gada/

[3] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/

[4] https://www.afd.fr/en/actualites/joint-declaration-all-public-development-banks-world (20.11.2020)

[5]  EIB: https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap, EU Budget 2021-2027: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-sustainability-environment-climate-change-may2018_en.pdf

[6] NASDAQ ESG Reporting Guide 2.0. https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf


[1] More than values: The value-based sustainability reporting that investors want (MsKinsey 2019): https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/more-than-values-the-value-based-sustainability-reporting-that-investors-want


[1]  https://corpgov.law.harvard.edu/2017/06/23/what-is-the-business-of-business/#:~:text=This%20post%20is%20based%20on,business%20was%20to%20maximize%20profits.&text=Levitt%20(1958)%20captured%20this%20perspective,business%20of%20business%20is%20profits.%E2%80%9

[2]Country comittments and Net 0 goals discussions in December 2020: https://eciu.net/netzerotracker Data offers summary of a time point while countries still prepare committments to COP26 conference in 2021. In Latvia the Latvian climate neutrality strategy was approved on early 2020: http://tap.mk.gov.lv/doc/2020_02/VARAMZin_051219_KlimatStrat.2437.docx

[3] IFRS. Sustainability reporting standards, upcoming: https://www.esgtoday.com/ifrs-sets-strategic-direction-for-sustainability-reporting-standards-board-with-initial-focus-on-climate/

Mēs esam Global Reporting Initiative (GRI) kopienas biedri un atbalstām GRI misiju, lai, izmantojot GRI ilgtspējības pārskatu standartus un daudzu ieinteresēto personu tīklu, sniegtu atbalstu dažādu nozaru uzņēmumiem un organizācijām, to lēmumu pieņēmējiem veikt pasākumus ilgtspējīgākas ekonomikas un pasaules virzienā.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.