A

Ilgtspējīgs uzņēmums

Lai mazinātu klimata pārmaiņas un virzītos uz oglekļneitrālu sabiedrību, ir vajadzīgi ievērojami ieguldījumi gan no organizāciju, gan uzņēmumu puses. Mēs esam iesaistīti tādu projektu veicināšanā, izstrādē un īstenošanā, kas samazina oglekļa emisijas mūsu partneru biznesā.


Samazini emisijas, pelni vairāk

Mēs esam stingri pārliecināti, ka ESG (Environmental Social Governance) standartu iekļaušana visās mūsu uzņēmējdarbības jomās un nozarēs rada ilgtspējīgu vērtību visām iesaistītajām pusēm, sākot no klientiem un to saņēmējiem līdz darbiniekiem, biznesa partneriem un kopienām, kurās mēs darbojamies.
Mēs esam labs padomdevējs uzņēmumiem, kas vēlas samazināt emisijas, vienlaikus gūstot lielākus panākumus un peļņu vietējā, Eiropas un pasaules tirgū.


Europas zaļais kurss “Green deal”


Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropai ir vajadzīga jauna izaugsmes stratēģija, lai pārveidotu ES par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā vēlākais līdz 2050. gadam tiek neitralizētas visas siltumnīcefekta gāzes, ekonomikas izaugsme ir atdalīta no resursu izmantošanas, neviens netiek atstāts novārtā.


Mūsu partneri ir jebkurš uzņēmums vai organizācija Baltijas valstīs, tostarp valsts iestādes un uzņēmumi, kuriem joprojām ir izmērāma oglekļa pēda, t.i., nozares uzņēmumi vai uzņēmumi, kas aktīvi vai pasīvi piedalās digitālajā ekonomikā.


Eiropas zaļais kurss ir mūsu ceļvedis, kā padarīt ES ekonomiku ilgtspējīgu. Tas tiks panākts, nodrošinot iespējas klimata un vides jautājumiem visās politikas jomās un nodrošinot, ka pārmaiņas ir taisnīgas un iekļaujošas, teikts Eiropas Komisijas dokumentos, ar kuriem mēs pastāvīgi iepazīstinām savus klientus un partnerus, palīdzot viņiem pakāpeniski pielāgot biznesa attīstības plānus un iekšējo politiku. mūsdienu prasībām un labas korporatīvās pārvaldības kritērijiem.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.