Mediju attiecības
   - Publicitātes veicināšanas pasākumi medijos; publikāciju ideju un izpildījuma izstrāde

Sabiedrisko attiecību kampaņu izstrāde un īstenošana
   - Kampaņas idejas izstrāde; izvirzīto mērķu sasniegšana un kvalitatīva uzdevumu izpilde

Krīzes komunikācija
   - Krīzes un problēmsituāciju novēršanas stratēģijas izstrāde; uzņēmumu konsultācijas; tūlītēja rīcība problēmsituāciju novēršanā

META

Starptautiskā regulējošās politikas
padomnieku tīkla FIPRA biedrs

Adrese: Skolas 9-11, LV-1010, Riga, Latvia

E-pasts:info@metaadvisory.lv

www.metaadvisory.lv