Valdības politikas monitorings un analīze
   - Problēmjautājumu identificēšana un monitorings; 
   - valdības politikas un svarīgāko iesaistīto interešu analīze

Interešu pārstāvēšana un lobēšana
   - Interešu pārstāvēšana valsts institūcijās, skaidrojošs darbs ar ierēdņiem un lēmumu pieņēmējiem

Komunikācijas plānu izstrāde un īstenošana
   - Komunikācijas plānu izstrāde un īstenošana atbilstoši izvirzītajam mērķim

Viedokļu formulēšana un paušana
   - Viedokļu noformulēšana komunikācijai ar valsts institūcijām; komunikācijas organizēšana saziņai ar galvenajām auditorijām

META

Starptautiskā regulējošās politikas
padomnieku tīkla FIPRA biedrs

Adrese: Skolas 9-11, LV-1010, Riga, Latvia

E-pasts:info@metaadvisory.lv

www.metaadvisory.lv