META ir starptautiskā regulējošās politikas padomnieku tīkla FIPRA biedrs. Savā darbā META ievēro FIPRA rīcības kodeksā ietvertos principus.

Rīcības kodekss FIPRA profesionāļiem

Tiek pieņemts, ka visi FIPRA tīkla dalībnieki ir pazīstami un ievēro FIPRA Rīcības kodeksu

1. Politiķi, varas iestādes un regulatori mēģina saskaņot konkurējošas intereses. Jo labāk viņi izprot šos jautājumus, jo labāk spēj saskaņot intereses, jo labāk tās saskaņotas, jo lielāki ieguvumi no politiskā procesa ir visiem.

2. Katras iesaistītās interešu puses uzdevums ir informēt politisko lēmumu pieņēmējus par attiecīgajiem jautājumiem un pārliecināt viņus pieņemt savu viedokli par šiem jautājumiem. Lai to paveiktu labi, attiecīgās intereses pārstāvjiem jāspēj atšķirt problēmu un bažu būtība un atbilstoši par tām jāpaziņo.

3. FIPRA valdības attiecību konsultanta uzdevums ir palīdzēt noteiktas intereses atbilstoši un efektīvi novirzīt pie valsts politikas veidotājiem un regulatoriem. Lai to paveiktu labi, FIPRA valdības attiecību konsultantam jābūt politiskā un institucionālā procesa ekspertam, jāizprot viņa pārstāvēto interešu problēmu un bažu būtība, kā arī laika un resursu ierobežojumi politiskajām un valsts institūcijām.

4. Jebkurai politiskai institūcijai vajadzētu atzinīgi vērtēt šādas aktivitātes, jo labs valdības attiecību profesionālis ir precīzas un aktuālas informācijas avots, kurš pārzina dažādus viedokļus, un tāpēc palīdz dažādu interešu saskaņošanā.

5. Lai atvieglotu politisko procesu, politiskajām institūcijām būtu jānodrošina:
- saprātīga piekļuve tiem, kas pārstāv jebkādas intereses, nodrošinot, ka intereses raksturs ir identificēts;
- jebkuru interešu taisnīga uzklausīšana, ja tās izteiktas savlaicīgi, atbilstoši un pieklājīgi gan pret personām, gan iestādes noteikumiem;
- valdības attiecību veicināšana, ja šīs aktivitātes balstītas augstos pētījumu, analīzes, prezentēšanas un politiskā procesa pārzināšanas standartos.

6. FIPRA konsultantiem:
- jāuztur visaugstākie precizitātes un rūpības standarti, veicot izpēti un zināšanu apgūšanu;
- jāveido godīga un faktos balstīta komunikācija, tajā skaitā objektīvi jāinterpretē un jāanalizē notikumi;
- jābūt gataviem nosaukt savu vārdu un uzņēmumu, vēršoties pie ikvienas politiskas vai valsts institūcijas;
- jābūt gataviem atklāt pārstāvēto interešu būtību;
- jāizturas pieklājīgi, tas ir gan morāli, gan juridiski pareizi;
- rīkoties klienta interesēs, ievērojot visas juridiskās un konfidencialitātes prasības, vienlaikus pēc iespējas saskaņojot šīs intereses ar sabiedrības interesēm;
- jāstrādā saskaņā ar politisko institūciju noteikumiem.

7. Visiem FIPRA darbiniekiem un konsultantiem saskaņā ar viņu līguma nosacījumiem ir pienākums strādāt saskaņā ar šiem godīguma, precizitātes un caurspīdīguma principiem.

META

Starptautiskā regulējošās politikas
padomnieku tīkla FIPRA biedrs

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 6-1, LV-1050, Riga, Latvia

E-pasts:info@metaadvisory.lv

www.metaadvisory.lv