Attiecības ar valsts institūcijām

Valdības politikas monitorings
- valdības politikas monitorings un svarīgāko iesaistīto interešu analīze

Interešu pārstāvēšana un lobēšana
- Interešu pārstāvēšana valsts institūcijās, skaidrojošs darbs ar ierēdņiem un lēmumu pieņēmējiem

Viedokļu formulēšana un paušana
- Viedokļu noformulēšana komunikācijai ar valsts institūcijām; komunikācijas organizēšana saziņai ar galvenajām auditorijām

Interešu pārstāvība Eiropas Savienībā

Interešu pārstāvēšana un lobēšana
- Interešu pārstāvēšana ES institūcijās, izmantojot Briseles partneru pieredzi

- Viedokļu noformulēšana attiecībās ar Eiropas Savienības amatpersonām; komunikācijas organizēšana ar galvenajām auditorijām Eiropas Savienības institūcijās, masu medijiem

META

Starptautiskā regulējošās politikas
padomnieku tīkla FIPRA biedrs

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 6-1, LV-1050, Riga, Latvia

E-pasts:info@metaadvisory.lv

www.metaadvisory.lv