EIROPAS “ZAĻAIS KURSS” – LATVIJA CEĻĀ UZ JAUNU KONKURĒTSPĒJU
Semināru sērija 2021.gada janvāris - jūnijs

Meta Advisory sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā turpina “zaļo vebināru” sēriju, kuras mērķi ir:
- Pievērst uzņēmumu un pašvaldību uzmanību nepieciešamībai investēt konkurētspējas nostiprināšanā, Zaļā kursa un klimat-neitralitātes mērķu sasniegšanā.
- Prezentēt praktiskus piemērus un stratēģiskos soļus kā uzņēmumiem pielāgot savu stratēģiju atbilstoši ilgtspējas pamatprincipiem
- Parādīt, ko sagaida klienti citās ES valstīs no Latvijas piegādātājiem Zaļā kursa kontekstā

EUROPEAN GREEN DEAL - LATVIA TOWARDS NEW COMPETITIVENESS

Meta Advisory in cooperation with the European Commission Representation in Latvia continues the series of “green webinars”, the goals of which are:

- To draw the attention of companies and local governments to the need to invest in strengthening competitiveness, achieving the goals of the EU's Green Deal and climate neutrality.

- Present practical examples and strategic steps for companies to adapt their strategy to the basic principles of sustainability.

- Show what customers in other EU countries expect from Latvian suppliers in the context of the Green Deal and sustainability.

January 29 webinar: What do financial service suppliers and customers in EU countries expect from Latvian companies and suppliers

Sustainability is the priority in the European Union. It is important for companies and municipalities to demostrate that they are becoming more sustainable. Municipalities and companies are encouraged to reassess and adjust their business model and integrate the “Environment Social Governance” (ESG) criteria into their daily business.

12:00 - 13:15 (EET) Zoom platform

Moderator: Armands Gutmanis - Meta Advisory director

Speakers:

1. Mārtiņš Zemītis - Economic Advisor at Representation of the European Commission in Latvia

2. Ulrich Bang - Head of Climate and Energy Policy Danish Chamber of Commerce and Industry

3. Jānis Ozoliņš - Head of Client Coverage and Real Estate Financing at SEB

4. Jānis Abāšins - President of the Latvian Insurers' Association

https://lnkd.in/essdt8k 

META

Starptautiskā regulējošās politikas
padomnieku tīkla FIPRA biedrs

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 6-1, LV-1050, Riga, Latvia

E-pasts:info@metaadvisory.lv

www.metaadvisory.lv